ul. Głuska 6, 20-439 Lublin
telefon:81 533 20 75
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00

Ochrona osób i mienia

Jakość broni się sama, poczuj się bezpiecznie

Usługi porządkowe i sprzątania

Współpraca z nami to czysta przyjemność

Szkolenia i wynajem sal szkoleniowych

Szkolimy profesjonalistów

Ośrodek szkolenia kierowców

Majdanek

Targowisko

Stacja paliw Moya

Oferta dla przewoźników

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej Sp. z o.o.:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Głuska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028428 posiadająca NIP: 712-26-78-209.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub listowanie na adres: ul. Głuska 6, 20 –439 Lublin.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • prawidłowego wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • realizacji zadań w zakresie zarządzania, administrowania infrastruktura techniczną, a także organizacją handlu na targowiskach (podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego np. podatkowego i rachunkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Spółka realizując swoje prawa jak i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, takie jak dochodzenie należności, usługi prawne, usługi marketingowe i analityczne,
 • podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • bankom, w zakresie realizacji płatności

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.